Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, CERANEUM, Katedra Historii Bizancjum UŁ, Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej UŁ mają zaszczyt zaprosić na wykład otwarty dr. Aleksandra Paronia (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) pt. Śmierć księcia Światosława Igorewicza a mit wszechobecnej dyplomacji bizantyńskiej, który odbędzie się 24 maja 2012 r., o godz. 16.00 w siedzibie Centrum CERANEUM w gmachu Wydziału Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, sala 1.29.