Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza na prelekcję dra Adriana Szopy (UP im. KEN w Krakowie) pt. Flawiusz Merobaudes – retor, poeta, barbarzyńca? w środę 16 maja o godz. 18.30 w sali nr 6, w siedzibie Instytutu przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.
Pomimo, że w ostatnich dziesięcioleciach studia poświęcone późnemu antykowi przeżywają bujny rozkwit, wciąż jeszcze nie brakuje zagadnień, które niemal zupełnie nie zostały opracowane lub zajęto się nimi tylko pobieżnie. Do jednego z takich mało znanych tematów należy życie oraz twórczość Flawiusza Merobaudesa. Prelegent postara się przybliżyć losy tego wyjątkowego człowieka, który na tle burzliwych przemian schyłku starożytności zdobył najwyższe laury zarówno na niwie wojskowej, jak i literackiej.