Redakcja czasopisma Starożytności informuje, że zbiera materiały do 1 numeru internetowego półrocznika poświęconego antycznej sztuce wojennej – „Starożytności – Res Militaris”. Teksty należy przysyłać do 31 października br. na adres redakcji: redakcja@starozytnosci.pl.
W założeniu ma to być półrocznik w całości poświęcony w całości antycznej sztuce wojennej, który wraz ze wzrostem zainteresowania może zostać przekształcony w kwartalnik. Wydanie pierwszego numeru planowane jest na grudzień tego roku.

Więcej informacji: strona czasopisma