Ukazał się kolejny (vol. VII, fasc. 1 (2012) ) zeszyt czasopisma Studia Philosophica Wratislaviensia (Wrocław 2012, ss. 216).

Studia Philosophica Wratislaviensia vol. VII, fasc. 1 (2012)
Studia Philosophica Wratislaviensia vol. VII, fasc. 1 (2012)

Wśród rozpraw i przekładów znalazły się m.in.:
ARTYKUŁY

 • Agnieszka WOSZCZYK, Relacja: Jedno (έv)–różność (έτερότης)–byt (τό όν) w „Enneadach” Plotyna
 • Jacek ZIELIŃSKI, Relacyjna funkcja Logosu według Filona Aleksandryjskiego
 • Justyna GŁOWALA, Rozum i natura relacji w etyce. „Ordinatio” u Akwinaty
 • Michał GŁOWALA, Co wyrażają predykaty relacyjne? Jan od św. Tomasza oraz Bartłomiej Mastri i Bonawentura Belluto o czterech typach realności relacji
 • Tengiz IREMADZE, Filozofia autorefleksji Johannesa Petriziego
 • Magdalena OTLEWSKA, Stwórca i stworzenie — komentarz do biblijnego opisu stworzenia (Gen. 1–2) w „Liber divinorum operum” Hildegardy z Bingen

PRZEKŁADY

 • Paweł CZAPLA, Maciej MANIKOWSKI, Wprowadzenie do „Traktatu kosmologicznego” Pseudo-Dionizego Areopagity
 • PSEUDO-DIONIZY AREOPAGITA, Traktat kosmologiczny
 • Maciej TAŃSKI, Wstęp do przekładu „O duszy” Alberta Wielkiego
 • ALBERT WIELKI, O duszy
 • Michał GŁOWALA, Kajetan i Jan od św. Tomasza: trzy teksty o rozumności, wartości moralnej i o tożsamości sprawności. Wstęp do przekładu
 • Tomasz DE VIO (Kajetan), Komentarze do „Summy teologicznej” św. Tomasza z Akwinu, I–II, kwestia 55
 • JAN OD ŚW. TOMASZA, Kurs teologiczny do „Summy teologicznej” św. Tomasza, I–II, dyskusja 14: O istocie cnoty w ogólności

Więcej informacji: strona wydawnictwa