Ukazał się CCCXIII zeszyt czasopisma Prawo. Studia historycznoprawne (Wrocław 2012, ss. 204).

Prawo. Studia historycznoprawne CCCXIII
Prawo. Studia historycznoprawne CCCXIII

W zeszycie znajdują się m.in rozprawy:

  • JAROSŁAW ROMINKIEWICZ, Apokéryksis
  • RAFAŁ WOJCIECHOWSKI, Zakaz posiadania niewolników-chrześcijan przez Żydów według Kodeksu Teodozjańskiego
  • ALEKSANDRA KACZMARCZYK, Odofredus

Więcej informacji: strona wydawnictwa