Ukazał się pierwszy numer nowego czasopisma Rocznik antorpologii historii (2011, nr 1-2), w którym znajdują się między innymi następujące artykuły:

Rocznik Antropologii Historii
  • Paweł Bohuszewicz, Kulturowa historia literatury staropolskiej: studium przypadku
  • Tomasz Mojsik, Muzy i płeć meta poetyki
  • Bogdan Burliga, „Homo Venans”. Sakralny wymiar polowania starożytnych Greków według Arriana z Nikomedii
  • Piotr Pranke, Pierwsi Piastowie w kręgach arystokratycznych Cesarstwa

Pełny spis treści oraz szczegółowe informacje na temat Rocznika znajdują się na stronie czasopisma.