Portal Versita. Central European Science Publishers zawiera bazę ponad 200 czasopism naukowych z różnych dziedzin, które dostępne są bezpłatnie w wersji pełnotekstowej. Można tam znaleźć między innymi następujące czasopisma:

 • Annales UMCS, Artes (od 6, 2008) [link]
 • Annales UMCS, Historia (od 63, 2008) [link]
 • Annales UMCS, Philosophia-Sociologia (od 36, 2011) [link]
 • Anthropological Review (od 70, 2007) [link]
 • Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology (od 8, 2011) [link]
 • E-Theologos. Theological Revue of Greek Catholic Theological Faculty (od 1, 2010) [link]
 • Jazykovedný Casopis (od 60, 2009) [link]
 • Lingua Posnaniensis (od 51, 2009) [link]
 • Linguistica Pragensia (od 17, 2007) [link]
 • Poznań Studies in Contemporary Linguistics (od 43, 2007) [link]
 • Research in Language (od 5, 2007) [link]
 • Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (od 126, 2009) [link] (czasopismo zniknęło z portalu Versita)
 • Text Matters – A Journal of Literature, Theory and Culture (od 1, 2011) [link]