Ukazał się numer 3/2011 czasopisma Scripta Biblica et Orientalia (Lublin 2011, ss. 312).

Scripta Biblica et Orientalia 3 (2011)
Scripta Biblica et Orientalia 3 (2011)

Spis treści:
ARTYKUŁY

 • Marta WÓJTOWICZ, Chronologia panowania Lugalzagesiego z Uruk. na tle historii południowej Babilonii w Okresie Wczesnodynastycznym
 • Edward LIPIŃSKI, Miasta Lewickie w Zajordanii
 • Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANÒ, Urbanizacja Filistei i Szefeli a procesy akulturacji
 • Jakub SLAWIK, Czy w starożytnym Izraelu istniała prostytucja sakralna? Qedešāh w Starym Testamencie
 • Janusz LEMAŃSKI, Hebrajski Szeol na tle wyobrażeń eschatologicznych. sąsiednich kultur
 • Mirosław S. WRÓBEL, Znaczenie i obchody Święta Namiotów. w starożytnym Izraelu
 • Ilona SKUPIŃSKA-LØVSET, Kulty na et-Tell. Źródła archeologiczne
 • Piotr WASZAK, Bóg Starego Testamentu drzewem?! Oz 14,[8-]9. jako świadectwo przejścia od kultury kultu drzew i kamieni do odrzucenia bożków w Izraelu
 • Sebastian DŁUGOBORSKI, Wpływ imperialnej Asyrii na religię Judy
 • Piotr BRIKS, Topos Niniwy w Starym Testamencie
 • Antoni TRONINA, Czy Hiob istniał realnie?
 • Bartłomiej PROC, Wpływy perskie w Księdze Tobiasza
 • Edward LIPIŃSKI, Afrodyta w Akko-Ptolemais
 • Piotr MUCHOWSKI, Qumran: miasto esseńczyków
 • Marek I. BARANIAK, Motyw miasta w Księdze Pieśni nad Pieśniami. i jego targumiczna interpretacja
 • Dominik NOWAK, Recepcja postaci Jana Chrzciciela w pismach biblioteki z Nag Hammadi
 • Przemysław DEC, J 10,1-21 a Świątynia Jerozolimska. Analiza leksemów. θύρά, θυρωρὸς i αὐλη
 • Daria BONIECKA-STĘPIEŃ, Wizerunek Jezusa w piśmiennictwie żydowskim – wybór
 • Andrzej GILLMEISTER, Kontrowersje wokół książki Hellenizm a judaizm. Tadeusza Zielińskiego. Polemiki chrześcijańskie

SPRAWOZDANIA

 • Piotr BRIKS, Sprawozdanie z 49. Sympozjum Biblistów Polskich w Katowicach, 20-22 września 2011
 • Maciej MÜNNICH, Sprawozdanie z konferencji „Życie religijne starożytnego Izraela / Palestyny”, Lublin, 27 -29 września 2011

RECENZJE

 • Zdzisław J. Kapera, Robert Feather, Doyen of the Dead Sea Scrolls. An in depth biography of Józef Tadeusz Milik (1922 -2006). Qumranica Mogilanensia 17, Kraków-Mogilany: Th e Enigma Press 2011 (Piotr Muchowski)
 • Judit M. Blair, De-Demonising the Old Testament (Forschungen zum Alten Testament 37), Tübingen: Mohr Siebeck 2009 (Maciej Münnich)

Więcej informacji: strona wydawnictwa