Ukazał się numer 3/2012 internetowego kwartalnika Starożytności.
Spis treści:
Małgorzata Kajzer, „Instrumentarium muzyczne starożytnego Egiptu”
Marta Żydek, „Pederastia grecka w ikonografii”
Grzegorz Bartusik, „Galilaee, vicisti! O znajdującej się w katowickiej archikatedrze płaskorzeźbie przedstawiającej konanie cesarza rzymskiego Juliana Apostaty”
Maciej Paprocki, „De plumbo pestilenti. Kwestia zatruć ołowiem w starożytnym Rzymie”
Leszek Ziąbka, „Na straży bursztynowego szlaku. Mieszkańcy środkowego biegu Prosny w I wieku p.n.e.”
Beata Siuta, „Prymitywna czy wysoka? Wartość i znaczenie peruwiańskiej sztuki preinkaskiej w kontekście epoki ceramicznej”
Recenzje:
Marta Żydek, „Tajemnice papirusów” pod red. Jadwigi Lipińskiej”
Leszek Tomczak, „Bronisław Szubelak, Hoplita grecki VII–V w. p.n.e. Studium bronioznawcze”
Marcin Pietrzyk, „Mario Liverani, Nie tylko Biblia. Historia starożytnego Izraela”
Damian Waszak, „Maria Luisa Uberti, Wprowadzenie do historii starożytnego Bliskiego Wschodu”
Jakub A. Pawłowski, „Marek Olędzki, Czas przemian. Barbaricum między Bałtykiem a środkowym Dunajem w dobie wojen markomańskich”
Więcej informacji: strona czasopisma