Nakładem Wydawnictwa UW ukazały się Plutarchowe Żywoty równoległe. Kimon, Lukullus i ich porównanie w przekładzie Lecha Trzcionkowskiego i Aleksandra Wolickiego (Warszawa 2012, ss. 190).

Plutarch, Żywoty równoległe. Kimon, Lukullus i ich porównanie
Plutarch, Żywoty równoległe. Kimon, Lukullus i ich porównanie

Z noty wydawniczej:
W pisanych parami żywotach (tzw. żywoty równoległe) Plutarch z Cheronei zestawiał postaci z przeszłości Grecji i Rzymu, ugruntowując grecko-rzymską wspólnotę cywilizacyjną czasów cesarstwa. Do najwcześniejszych należy para, którą tworzą żywoty Kimona, ateńskiego arystokraty i wodza z V w. p.n.e., oraz Lucjusza Licyniusza Lukullusa, rzymskiego konsula, wodza, bogacza i smakosza okresu późnej republiki. Obie biografie są świadectwem historycznej erudycji autora, w fascynujący sposób dokumentują też spojrzenie intelektualistów epoki cesarstwa na przeszłość własnej cywilizacji oraz ich poglądy na temat miejsca wybitnych jednostek w społeczeństwie i świecie.
Więcej informacji: strona wydawnictwa