Profesor Jerzy Danielewicz świętuje 70. rocznicę urodzin. Z tej okazji 29 marca współpracownicy, koledzy i przyjaciele Jubilata spotkali się na otwartym zebraniu Zakładu Hellenistyki.  Jubilat dowcipnie zauważył, że w tym dniu zakład, którym kieruje niesłychanie się poszerzył. Jednak nie mogło być inaczej, bowiem dorobek Profesora Danielewicza zasługuje na najwyższe uznanie. Prócz kierowania zakładem, Profesor pełnił funkcję dziekana Wydziału Filologicznego, był przewodniczącym Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN i wielokrotnym visiting professor na wielu uczelniach zagranicznych. Jego dorobek badawczy obejmuje 12 książek, ponad 50 artykułów i ponad 30 rozdziałów w publikacjach zbiorowych. Profesor jest także autorem wierszy w językach klasycznych i tłumaczem poezji ze starogreckiego i niemieckiego. Spotkanie było jednak dalekie od niepotrzebnego patosu, upłynęło wśród wspomnień i – choć skromnie reprezentowanych – śpiewów łacińskich. Nie zabrakło okolicznościowych utworów literackich, w wykonaniu pracowników Instytutu oraz – rzecz jasna – tortu. (tekst: prof. Piotr Bering)