Niedawno ukazał się drugi zeszyt 12 rocznika Piotrkowskich Zeszytów Historycznych (2011), które dostępne są w wersji pełnotekstowej on-line. W zeszycie tym znajdują się m.in. następujące artykuły i recenzje:

  • Aleksander Bołdyrew, Pochody wojenne polskich wojsk zaciężnych w pierwszej połowie XVI w. (ze szczególnym uwzględnieniem piechoty)
  • Maciej Kokoszko, Łukasz Erlich, Rola mięsa w diecie późnego antyku i wczesnego Bizancjum na podstawie wybranych źródeł literackich. Część II. Dziczyzna, podroby i wyroby wędliniarskie
  • Marcin Böhm, Waregowie – piechota morska Bizancjum?
  • Jarosław Dudek, Blaski i cienie „epirockiego separatyzmu” kościelnego w latach 1204-1230.
  • Mirosław J. Leszka, Nicea – tymczasowa stolica Bizantyńczyków.
  • Jacek Bonarek, Odzyskanie czy podbój? Okoliczności zajęcia Konstantynopola w 1261 r..
  •  [Rec.] Yizhar Hirschfeld, Życie monastyczne na Pustyni Judzkiej w okresie bizantyńskim, Kraków 2010 (Piotr Baranowski)
  • [Rec.] Kelly DeVries, A Cumulative Bibliography of Medieval Military History and Technology, Leiden – Boston – Köln 2002 (Aleksander Bołdyrew)
  • [Rec.] Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. Mirosław. J. Leszka, Teresa Wolińska, Warszawa 2011 (Błażej Cecota)

Link do strony czasopisma znajduje się tutaj.