W 24 roczniku (2010) Przekładańca o przewodnim temacie Myśl feministyczna a przekład znajdują się m.in. następujące teksty:

  • Jerzy Strzelczyk, Kobieta tłumaczka w średniowieczu (kilka przykładów translatorskiej aktywności kobiet)
  • Tłumacz nie jest Antygoną. Z Małgorzatą Sugierą i Mateuszem Borowskim o Żądaniu Antygony, przekładzie i feminizmie rozmawia Anna Kowalcze-Pawlik
  • Aleksander Gomola, Myśl feministyczna w przekładach Biblii
  • Monika Opalińska, Średniowieczne rękopisy i fałszywi pośrednicy. O edycjach i przekładach staroangielskich parafraz Pater Noster

Pełny spis treści rocznika znajduje się na stronie Wydawnictwa UJ.