Ukazał się dodruk pierwszego wydania książki Pawła Filipczaka pt. Bunty i niepokoje w miastach wczesnego Bizancjum (IV w. p.n.e.) (Łódź 2009, „Byzantina Lodziensia” 12).

Paweł Filipczak, Bunty i niepokoje w miastach wczesnego Bizancjum
Szczegółowe informacje na temat publikacji wraz ze spisem treści w formacie pdf znajdują się na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.