Ukazały się dwa kolejne numery Roczników Humanistycznych (Zeszyt 6: językoznawstwo), tj. 58 (2010) i 59 (2011).

Roczniki Humanistyczne 58 (2010), 59 (2011)
Roczniki Humanistyczne 58 (2010), 59 (2011)

W numerze 58 (2010) znajdują się m.in rozprawy:

  • M. Górska, Dopowiedzenia w języku łacińskim
  • A. Kutyła, Średniowieczne patrocinia w dokumentach kancelarii monarszej – zarys problematyki.

W numerze 59 (2011) opublikowano m.in. rozprawę:

  • M. Górska, Stopniowanie a polifunkcyjność przysłówków łacińskich

Więcej informacji: strona czasopisma