Ukazał się kolejny, 9., numer czasopisma Scripta Iudaica Cracoviensia (Kraków 2011, ss. 212).

Scripta Judaica Cracoviensia 9
Scripta Judaica Cracoviensia 9

W tomie znalazła się m.in. rozprawa:

  • Kenneth Atkinson, The Militant Davidic Messiah and Violence against Rome: The Influence of Pompey on the Development of Jewish and Christian Messianism

oraz recenzja:

  • Izabela Eph‘al-Jaruzelska, Prophets, Royal Legitimacy and War in Ancient Israel, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, pp. 192 (ISBN 978-83-235-0469-6) (Przemysław D. Dec)

Więcej informacji: strona wydawnictwa