Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych zaprasza na posiedzenie w dniu 27 marca 2012, godz. 11.00 podczas którego zostaną przedstawione oceny następujących podręczników:

 

  • Wacław Panek, Wiedza o kulturze. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Polskie w Wołominie, Wołomin 2012 – ocenę przedstawi Izabela Kaczmarzyk (Akademia Ignatianum w Krakowie) 

 

  • Magdalena Gajewska, Krzysztof Sobczak, Edukacja filozoficzna. Ścieżka edukacyjna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo Operon, Gdynia 2009 – ocenę przestawi Błażej Baszczak (Uniwersytet Zielonogórski)

 

Posiedzenie odbędzie się w Małej Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.