Nakładem Wydawnictwa UAM ukazał się List do filozofa Temistiosa Juliana Apostaty w przekładzie i opracowaniu Anny Pająkowskiej (Poznań 2011, ss. 44, seria Fontes Historiae Antiquae XXII).

Julian Apostata, List do filozofa Temistiosa
Julian Apostata, List do filozofa Temistiosa

Z noty wydawniczej:
Autorka przekładów innych pism Apostaty wybrała tekst ważny dla poznania klimatu intelektualnego w Konstantynopolu w IV wieku. Przybliża on postać filozofa i męża stanu Temistiosa, o którym niewiele wspomina literatura przedmiotu. W liście tym Julian porusza kwestię relacji między vita activa i vita contemplativa z zaznaczeniem, który z tych sposób życia przystoi władcy, co było ważnym tematem popisowych wystąpień retorycznych Drugiej Sofistyki. Tłumaczka dołącza 89 przypisów doskonale objaśniających tekst polski.
Więcej informacji: strona wydawnictwa