Katedra Teatru i Dramatu UJ, Instytut Filologii Klasycznej UJ i Koło Naukowe Filologów Klasycznych UJ zapraszają do udziału w konferencji studencko-doktoranckiej pt. Granice wolności w starożytnej myśli greckiej, rzymskiej i judaistycznej, która odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2012 r. w Krakowie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 maja 2012 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Towarzystwa Doktorantów UJ.