Koło Naukowe Studentów Filozofii UPJPII przy współudziale Instytutu Filologii Klasycznej UJ serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na warsztaty interpretacyjne pt. Czytanie Platona po grecku. Najbliższe spotkanie, którego przedmiotem będzie Fajdros Platona, odbędzie się 6 marca 2012 r. (wtorek) o godz. 18.00 w siedzibie Koła Naukowego Studentów Filozofii przy ul. Franciszkańskiej 1.  Spotkania polegają na lekturze wybranych fragmentów z dialogów Platona w języku greckim i ich interpretacji. Wszelkich informacji  udzielają prowadzący warsztaty: Michał Janocha (IF UPJPII) – koniczynny@gmail.com i Rafał Rosół (IFK UJ) – raf.ros@wp.pl. Opracowany tekst można otrzymać przed zajęciami drogą elektroniczną (w tym celu należy napisać na jeden z podanych adresów).