Instytut Filologii Klasycznej UW zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Laboratorium Filologii Klasycznej w piątek, 24 lutego, o godz. 17 w Instytucie Filologii Klasycznej UW, ul. Krakowskie Przedmieście 1, sala nr 6, podczas którego mgr Dorota Sutkowska wygłosi referat pt. Mój przyjaciel Homer – starożytne wzorce Pana Tadeusza. Źródło: strona IFK UW