28 lutego o godz. 18 w ramach posiedzenia naukowego Komisji Filologii Klasycznej PAU prof. dr. hab. Tomasz Polański wygłosi wykład pt. Sztuka chrześcijańska w literaturach orientalnych. Źródła greckie, syryjskie i koptyjskie IV–VII w.. Wykład odbędzie się w sali 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.