Nakłądem Oficyny Wydawniczej Impuls ukazała się praca Paideia starożytnej Grecji i Rzymu pod red. Andrzeja Murzyna (Kraków 2011, ss. 140).

Paiedeia starożytnej Grecji i Rzymu
 
Spis treści:
 • Wstęp
 • Maria Kocur, Arystotelesowskie poglądy konstytutywną częścią filozofii i pedagogiki
 • Danuta Kocurek, Cyceroński model wychowania
 • Antoni Gwizdak, Demokryt z Abdery i jego społeczno-ideowa moralistyka
 • Aleksandra Gancarz, Heurystyka Sokratesa
 • Wacław Korzeniowski, Archimedes – prekursor wychowania technicznego?
 • Sonia Czudek-Ślęczka, Koncepcje pedagogiczne św. Augustyna
 • Teodor Matraszek, Kształcenie i wychowanie w myśli filozoficznej Platona
 • Wiesława Korzeniowska, Myśl pedagogiczna Plutarcha z Cheronei
 • Miriam Prokešová, Marcus Fabius Quintilianus – inspiracja dla współczesności
 • Danuta Kocurek, Veterum sapientia w pismach Seneki Młodszego
 • Mirosława Pindór, Widowiska teatralne zagrożeniem dla procesu wychowawczego według Jana Chryzostoma
 • Michal Hospodár, Wychowanie w nauczaniu św. Augustyna

Więcej informacji na temat publikacji znajduje się na stronie wydawnictwa.