Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka Apud Patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej pod red. Antoniego Dębińskiego i Moniki Wójcik (Lublin 2011, ss. 250).

Apud Patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej
Apud Patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej

Spis treści

 • Antoni Dębiński (KUL), Słowo wprowadzenia
 • Michał Burtowy (UG), Normy Reguły św. Augustyna w porządku prawnym Zakonu Kaznodziejskiego
 • Marek Cieśluk (KUL), Święty Augustyn o nierozerwalności małżeństwa w De coniugiis adulterinis
 • Maciej Jońca (KUL), Święty Hieronim krytykuje Testamentum porcelli
 • Przemysław Kubiak (UŁ), Przekazy wczesnochrześcijańskie a damnatio ad bestias
 • Joanna Misztal-Konecka (KUL), … quia specialiter non est prohibitum (Ep. 60,5). Zakaz małżeństw między bliskimi krewnymi u św. Ambrożego a prawo rzymskie
 • Ryszard Pankiewicz, Od cichego czytania do modlitwy w ukryciu. Z problematyki badań nad teorią komunikacji u św. Augustyna
 • Izabela Precz (KUL), Czy wojna może być sprawiedliwa? Rzymskie inspiracje św. Augustyna
 • Romana Rupiewicz (KUL), Sensacyjne odkrycia wyroków Piłata w XVI stuleciu. Jego źródła i oddziaływanie
 • Andrzej Sacher (KUL), Dolus w De officiis ministrorum św. Ambrożego w kontekście De officiis Cycerona
 • Piotr Sadowski (UO), Teodozjusz II w świetle Historii Kościoła Hermiasza Sozomena
 • Bronisław Sitek (UWM), Dylematy prawne konfiskaty i zwrotu dóbr kościelnych w świetle ustawodawstwa Konstantyna Wielkiego i w prawie polskim
 • Anna Tarwacka (UKSW), Św. Paweł a przywileje obywateli rzymskich
 • Monika Wójcik (KUL), Prawo rzymskie w De gubernatione Dei Salwiana z Marsylii

Więcej informacji: strona wydawnictwa