Samorząd Doktorantów i Zakład Języków Słowiańskich i Bałkanistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uprzejmie zapraszają na IV Interdyscyplinarną Konferencję Bałkanistyczną Poznać Bałkany. Historia – Polityka – Kultura – Języki organizowaną w dniach 7 – 8 maja 2012 roku.
Konferencja stanowić będzie czwarte z cyklicznie organizowanych spotkań naukowych dotyczących Bałkanów i kierowana jest przede wszystkim do doktorantów i młodszych pracowników naukowych.
Naszym celem jest prezentacja i konfrontacja wyników badań naukowych zorientowanych na problemy Bałkanów. Interesują nas prace zarówno z zakresu historii, politologii i stosunków międzynarodowych, jak i filologii, etnologii, antropologii, kulturoznawstwa, sztuki.
Na zgłoszenia czekamy do 16 marca 2012. Zgłoszenia powinny zawierać:

  • tytuł wystąpienia
  • streszczenie (do 2000 znaków)
  • dane prelegenta.

O przyjęciu referatu na konferencję poinformujemy do dnia 31 marca 2011. Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres: balkany2012@wp.pl.
Pełne CfP:
Poznać Bałkany. Historia – Polityka – Kultura – Języki//