Nakładem Polskiego Forum Filozoficznego ukazała się książka Kolokwia Platońskie. Protagoras” pod red. Artura Pacewicza (Wrocław 2011, seria: Lecturae et acroases philosophicae IV 1).

Kolokwia Platońskie. Protagoras
Kolokwia Platońskie. Protagoras

Spis treści:

 • Artur Pacewicz, Wstęp
 • Marian Wesoły, „Protagoras” Platona: kompozycja, rozgrywka logosów i sokratejska parodia
 • Joanna Komorowska, Sokrates w piekle sofistów: motywy katabastyczne w Platońskim „Protagorasie”
 • Josef Petrželka, Dialektyka w „Protagorasie”
 • Dariusz Olesiński, Agon dialektyki z retoryką w Platońskim „Protagorasie”
 • Martin F. Meyer, Postaci wiedzy w „Protagorasie” Platona
 • Mikołaj Domaradzki, Logos metody filozoficznej w „Protagorasie” Platona
 • Gregory Vlastos, Jedność cnót w „Protagorasie”
 • Anthony W. Price, Akrasia w „Protagorasie”
 • Przemysław Paczkowski, Czy można świadomie czynić zło? Intelektualizm etyczny w „Protagorasie” Platona
 • Ulrich Wollner, Demiurgiczna i polityczna technē w Platońskim „Protagorasie”
 • Dirk Cürsgen, Protagoras czyli manowce demokracji. Platoński sprzeciw wobec sofistycznego pojmowania polityki i cnoty w „Protagorasie”
 • Barbara Bibik, Ideał obywatela w świetle stasimonu pierwszego „Antygony” Sofoklesa i „Protagorasa” Platona
 • Agnieszka Woszczyk, Związek cnoty i samopoznania. Plotyńskie rozwinięcie wskazówki z „Protagorasa”