Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności w serii Prac Komisji Filologii Klasycznej (nr 42) ukazała się książka Joanny Komorowskiej pt. Fenicjanki. Studium tragedii Eurypidesa (Kraków 2011).

Joanna Komorowska, Fenicjanki

 
Spis treści publikacji w formacie pdf można pobrać tutaj.