Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka Anny Szudry-Barszcz pt. Elementy pedeutologii scholastycznej czyli o Tomasza z Akwinu rozumieniu nauczyciela i nauczania (Lublin 2011, ss. 82).

Anna Szudra-Barszcz, Elementy pedeutologii scholastycznej czyli o Tomasza z Akwinu rozumieniu nauczyciela i nauczania
 
Szczegółowe informacje o publikacje wraz ze spisem treści znajdują się na stronie internetowej wydawnictwa.