W 137 zeszycie Prac historycznych (2010) znajdują się m.in. artykuły Stanisława Turleja pt. Justynian i początki Słowian. Uwagi na temat teorii Florina Curty i Łukasza Burkiewicza pt. Królestwo Cypru jako obiekt zainteresowań państw śródziemnomorskich w latach 1192–1489. Próba zarysowania problemu. Pełen spis treści znajduje się na stronie CEEOL.