Nakładem Instytutu Historii UJ i Archiwum Państwowego w Krakowie ukazała się książka pt. Kazimierz – sławny i z czynów Wielki. Materiały z sesji naukowej, Nowy Wiśnicz, 14-15 maja 2010 (Kraków 2011, ss. 208).

Kazimierz - sławny i z czynów Wielki
Kazimierz - sławny i z czynów Wielki

Z noty wydawniczej:
Książka wydana przez Archiwum Państwowe w Krakowie i Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego zawiera materiały z sesji naukowej, zorganizowanej w 2010 roku Nowym Wiśniczu z okazji 700-lecia urodzin króla Kaźmierza Wielkiego. Książkę uzupełnia 80 stron kolorowych reprodukcji dokumentów i pieczęci z czasów panowania Kazimierza, a także późniejszych rycin, litografii i sztychów oraz współczesne zdjęcia obiektów powstałych za rządów króla – prezentowanych na towarzyszącej konferencji wystawie.

Spis treści:

 • J. Wyrozumski, Państwo Kazimierza Wielkiego.
 • F. Kiryk, Polityka miejska Kazimierza Wielkiego w Małopolsce.
 • K. Ożóg, Velut alter Salomon. Wzorce ideowe władzy królewskiej w Polsce za panowania Kazimierza Wielkiego
 • M. Walczak, Obraz władcy w sztuce XIV wieku na przykładzie Kazimierza Wielkiego.
 • W. Uruszczak, Statuty Kazimierza Wielkiego i ich znaczenie.
 • D. Quirini-Popławska, R. Hryszko, Rola włoskich żupników w Polsce w XIV i w XV wieku.
 • Z. Czekalska-Sitko, Kazimierz Wielki a Bochnia.
 • M. Starzyński, Spór o miasto. Kraków w ostatnim dziesięcioleciu panowania Kazimierza Wielkiego.
 • K. Follprecht, Jak w dawnym Krakowie ucztowano.
 • M. Molenda, Moda w czasach Kazimierza Wielkiego.
 • S.A. Sroka, Życie osobiste Kazimierza Wielkiego. Źródła a prawda.
 • Katalog wystawy „Kazimierz – sławny i z czynów Wielki”

Więcej informacji: strona wydawnictwa