Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Ceraneum) ma zaszczyt zaprosić na wykład otwarty zatytułowany Postaci biblijne w Koranie, który wygłosi prof. Marek Dziekan z Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ. Wykład rozpocznie się 15 grudnia br. o godz. 17-tej w sali 1.29 gmachu Wydziału Prawa i Administracji UŁ przy ul. Kopcińskiego 8/12