Nakładem Wydawnictwa UMK ukazała się książka Magdaleny Olszty-Bloch pt. Ptolemejski Egipt i greckie centra północnego wybrzeża Morza Czarnego. Związki polityczne i gospodarcze (Toruń 2011, ss. 214).

Magdalena Olszta-Bloch, Ptolemejski Egipt i greckie centra północnego wybrzeża Morza Czarnego
Magdalena Olszta-Bloch, Ptolemejski Egipt i greckie centra północnego wybrzeża Morza Czarnego

Z noty wydawniczej:
Książka stanowi polemikę z aktualną w literaturze rosyjskiej oceną kontaktów między ptolemejskim Egiptem a greckimi centrami północnego wybrzeża Morza Czarnego Królestwo Bosporańskie, Chersones i Olbia z jednej, a Egipt z drugiej strony, znajdując się na krańcach hellenistycznego świata, tworzyły jego polityczno-geograficzne bieguny, oddzielone praktycznie całą grecką oikumene. A jednak zgodnie z koncepcjami M.I. Rostovceva, uznanego autorytetu w badaniach nad epoką hellenistyczną, miały je łączyć bliskie kontakty polityczne, gospodarcze i kulturowe. Na podstawie nielicznych źródeł proponowano tutaj bardzo różne koncepcje, zawsze jednak towarzyszyło im przekonanie o istotnejroli ośrodków północnopontyjskich dla całości greckiego świata. Celem pracy jest wykazanie, czy taka ocena w świetle aktualnych badań nad epoką hellenistyczną ma uzasadnienie i czy nadal, na podstawie specyficznej kategorii źródeł, dotyczących interesującego zagadnienia, koncepcja o istotnej roli powiązań greckich centrów północnopontyjskich z ptolemejskim Egiptem jest aktualna.
Spis treści:

  • Wykaz skrótów
  • Wstęp
  • Rozdział I. Posłowie Pairisadesa II w Egipcie
  • Rozdział II. Związki handlowe między Egiptem ptolemejskim a greckimi centrami północnego wybrzeża Morza Czarnego
  • Rozdział III. Obecność kultu Serapisa i Izydy w regionie Północnopontyjskim w III–II w.p.n.e.
  • Aneks: Pierścienie typu ptolemejskiego z nocnego wybrzeża Morza Czarnego. Interpretacja wizerunków kobiet i mężczyzn na oczkach pierścieni
  • Podsumowanie
  • Literatura

Więcej informacji: strona wydawnictwa