Koło Starożytnicze przy Kolegium MISH UW serdecznie zaprasza na najbliższe spotkanie dnia 1 grudnia 2011 r. (czwartek) o godz. 18.30, podczas którego dr Łukasz Niesiołowski-Spanò wygłosi referat pt. Skala filistyńskich wpływów na Judę. Etnogeneza Judy oraz relacje międzykulturowe Spotkanie odbędzie się w Zakładzie Historii Starożytnej (s. 101) IH UW. W celu przygotowania się do referatu organizatorzy zalecają przeczytanie dwóch ksiąg biblijnych: Sędziów oraz Pierwszej Księgi Samuela.