Koło Krakowskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego serdecznie zaprasza na najbliższe spotkanie w dniu 6 grudnia 2011 r. o godz. 18.00, podczas którego zostaną wygłoszone dwa wykłady:  dr Magdaleny Koźluk (UŁ), pt.. Motywy herkulejskie w renesansowych zbiorach emblematów i  dr Joanny Rybowskiej (UŁ) pt. Prawo natury Arystotelesa. Wykłady odbędą się w Instytucie Filologii Klasycznej UJ (al. Mickiewicza 9/11, VI p., s. 607).