Nakładem wydawnictwa Historia Iagellonica ukazała się książka Macieja Piegdonia pt. Krassus. Polityk niespełnionych ambicji (Kraków 2011, ss. 292, seria: Mediterraneum VIII).

Maciej Piegdoń, Krassus. Polityk niespełnionych ambicji
Maciej Piegdoń, Krassus. Polityk niespełnionych ambicji

Z noty wydawniczej:
Postać Marka Licyniusza Krassusa – polityka i wodza budzi szereg kontrowersji. Z jednej strony Krassus pojawia się jako bohater najważniejszych wydarzeń w Rzymie w schyłkowym okresie Republiki, z drugiej – pozostaje w cieniu wielkich tej epoki: Sulli, Pompejusza, Cezara. Jego działalność nie była tak spektakularna jak wielu współczesnych mu polityków. Z tego powodu jego aktywność w źródłach jest mniej eksponowana, do czego przyczyniał się także fakt, że Krassus działał zakulisowo. Wydaje się, że ów bardzo ambitny polityk miał jasno określony cel, do którego konsekwentnie zmierzał. Chciał zdobyć dominującą pozycję w Rzymie. Podporządkowana temu była też jego wyprawa przeciwko Partom, która skończyła się ciężką klęską pod Carrhae w 53 r.p.n.e., niwecząc jego ambicje i marzenia.
Spis treści:
[gview file=”http://iagellonica.com.pl/files/objects/159/28/Krassus_spis%20tresci.pdf”]
Więcej informacji: strona wydawnictwa