W Ośrodku Badań nad Renesansem przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się 25 listopada 2011 (piątek) o godz. 11.30 wykład mgr Ałły Brzozowskiej (Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, UWr) pt. Erazm Ciołek – vir dicendi peritus. Na podstawie mów i listów.
Wykład odbędzie się przy ul. Gołębiej 16, w sali 42. Streszczenie referatu dostępne jest na stronie internetowej Ośrodka.