W ramach seminarium z zakresu z zakresu archeologii środziemnomorskiej Instytut Kultur Środziemnomorskich i Orientalnych PAN zaprasza 22 listopada 2011 na wykład dr Joanny Popielskiej-Grzybowskiej pt. Językowy obraz stworcy w egipskich tekstach religijnych okresu Starego Państwa.
Seminaria odbywają się we wtorki w godz. 15.00 -16.30 w sali nr 118 Instytutu Archeologii UW w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.