W najnowszym tomie czasopisma Folia Philosophica (29/2011) znajdują się m.in. artykuły Agnieszki Woszczyk pt. Podstawy Plotyńskiej krytyki teorii kategorii Arystotelesa i Aleksandra R. Bańki pt. Josepha Maréchala interpretacja „jasnego widzenia Boga” w doktrynie mistycznej Tomasza z Akwinu. Pełny spis treści czasopisma znajduje się na stronie Wydawnictwa UŚ.