Nakładem Wydawnictwa UW ukazała się książka Mogensa Hermana Hansena pt. Polis. Wprowadzenie do dziejów greckiego miasta-państwa w starożytności (Warszawa 2011, ss. 368, przeł. Andrzej Kulesza, Ryszard Kulesza).

Mogens Herman Hansen, Polis. Wprowadzenie do dziejów greckiego miasta-państwa w starożytności. Wprowadzenie
Mogens Herman Hansen, Polis. Wprowadzenie do dziejów greckiego miasta-państwa w starożytności. Wprowadzenie

Z noty wydawniczej:
W prezentowanej książce znajdujemy zarys charakterystyki polis, z uwzględnieniem wyników badań i publikacji Copenhagen Polis Centre. Autor analizuje główne cechy polis, stanowiącej fundament całej cywilizacji greckiej. Umieszcza grecką polis w szerokim kontekście „City-State Cultures”, znanych z innych epok i z innych części świata; szuka różnic i podobieństw; różnorodnych składowych, które ułatwić mogą pełne zrozumienie greckiego fenomenu. Hansen omawia koncepcje miasta, państwa, miasta-państwa i kultur miast-państw, charakteryzuje kultury miast-państw znanych z różnych epok, np. Sumerów w Mezopotamii, Hazor w Palestynie, miast etruskich, Mediolan, Florencję, Wenecję w średniowieczu.
Więcej informacji: strona wydawnictwa