Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się książka Krystyny BartolJerzego Danielewicza pt. Komedia grecka. Od Epicharma do Menandra (Warszawa 2011, ss. 520).

Krystyna Bartol, Jerzy Danielewicz, Komedia grecka, Od Epicharma do Menandra
Krystyna Bartol, Jerzy Danielewicz, Komedia grecka, Od Epicharma do Menandra

Z noty wydawniczej:
Uwzględniająca najnowszy stan wiedzy książka poznańskich filologów prezentuje w obszernym wyborze zachowaną fragmentarycznie (od jednowersowych cytatów po urywki liczące ponad setkę linii) twórczość autorów komedii doryckiej, starej, średniej i nowej.
Poprzedzone monograficznym wstępem, opatrzone wprowadzeniami i wieloaspektowym komentarzem przekłady tekstów przeszło 50 komediopisarzy (wśród nich takich mistrzów sceny ateńskiej, jak Eupolis, Kratinos, Arystofanes, Aleksis, Antyfanes, Filemon, Difilos, Menander) ukazują się – z nielicznymi wyjątkami – po raz pierwszy w języku polskim.
Więcej informacji: strona wydawnictwa