Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Ceraneum), Katedra Historii Bizancjum UŁ oraz Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej UŁ mają zaszczyt zaprosić Państwa na wykład otwarty zatytułowany Kulty starożytnej Betsaidy. Badania Uniwersytetu Łódzkiego, który wygłosi prof. Ilona Skupińska-Løvset z Instytutu Archeologii UŁ. Wykład rozpocznie się 16 listopada br. o godz. 17.00 w sali 1.29 gmachu Wydziału Prawa i Administracji UŁ przy ul. Kopcińskiego 8/12.