Pomysłodawcy akcji „Polska w Europie – Łacina w szkole” odpowiadają na pytanie, dlaczego warto uczyć się łaciny, zwracając uwagę na wymierne korzyści z tego płynące. Powołują się przy tym na badania naukowe, jakie w tym zakresie prowadzone są w Europie zachodniej. Wybrane informacje na ten temat można znaleźć w prezentacji multimedialnej, która dostępna jest on-line [link].