Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS oraz Koło Naukowe Amatorów Antyku mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową pt. Kuchnia na przestrzeni dziejów, która odbędzie się w dniach 19-21 października.
Program konferencji:

19 października 2011 (środa) Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS
9.00 – 9.10 – Uroczyste otwarcie Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Kuchnia na przestrzeni dziejów
9.10 – 9.30 – Wystąpienie Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS Prof. dra hab. Henryka Gmiterka
9.30 – 10.00 – Wykład Dra hab. Dariusza Słapka z Zakładu Historii Starożytnej UMCS
10.00 – 10.20 – Dyskusja
10.20 – 10.30 – Przerwa na kawę
10.30 – 11.30 – Prezentacja kuchni antycznej przygotowana przez Koło Naukowe Amatorów Antyku UMCS
11.30 – 12.00 – Przerwa
Sala 013B (niski parter) Wydział Humanistyczny UMCS
12.00 – 12.20 – Anna Stelmach (UMCS), Alternatywne zastosowanie warzyw w starożytnej Grecji
12.20 – 12.40 – Joanna Majdanik (UMCS), Medycyna w kuchni starożytnych Rzymian na podstawie Historia Naturalis Pliniusza, oraz O Sztuce kulinarnej ksiąg dziesięć Apicjusza
12.40 – 13.00 – mgr Magdalena Nowożeńska (UMCS), Rola rekonstrukcji w badaniach nad antyczną kuchnią śródziemnomorską
13.00 – 13.15 – Dyskusja
13.15 – 14.15 – Przerwa obiadowa
14.15 – 14.45 – Wykład Prof. dra hab. Grzegorza Jawora z Zakładu Historii Gospodarczej UMCS
14.45 – 15.00 – Dyskusja
15.00 – 15.10 – Przerwa na kawę
15.10 – 15.30 – Joanna Aleksandruk (UMCS KL w Białej Podlaskiej), Słowianie. Na ,,pograniczu’’ kuchni polskiej i bułgarskiej
15.30 – 15.50 – mgr Julia Możdżeń (UMK Toruń), Kulinaria w służbie bogom. Sakralne przeznaczenie uczt u pogańskich Prusów
15.50 – 16.00 – Dyskusja
16.00 – 16.10 – Przerwa na kawę
16.10 – 16.30 – Łukasz Kosiński (UMCS), Stosunek do pożywienia we wczesnośredniowiecznych regułach zakonnych (IV-VI wiek)
16.30 – 16.50 – Jagoda Pajda (UMCS), Nieczysty i nieludzki posiłek wrogów z Tartaru- o symbolice pożywienia Mongołów w opisach podróżników europejskich z XIII wieku
16.50 – 17.10 – Kamil Michaluk (UMCS), Dieta Azteków i jej wpływ na kształt, potęgę i upadek cywilizacji Mexicas
17.10 – 17.25 – Dyskusja
17.25 – 17.30 – Uroczyste zamknięcie pierwszego dnia obrad
20 października 2011 (czwartek) Sala Obrad Wydziału Humanistycznego UMCS
9.00 – 9.10 – Uroczyste Otwarcie drugiego dnia obrad
9.10 – 9.40 – Wykład Dra Janusza Ternesa z Zakładu Historii XVI-XVIII wieku UMCS
9.40 – 10.10 – Wykład Dr Agnieszki Sidorowskiej z Zakładu Historii XVI-XVIII wieku UMCS
10.10 – 10.30 – Dyskusja
10.30 – 11.30 – Prezentacja kuchni staropolskiej przygotowana przez Koło Naukowe Historyków Studentów
11.30 – 11.50 – mgr Agata Świątkowska (UMCS), Kuchnia szlachecka w baroku
11.50 – 12.10 – mgr Magdalena Spychaj (UMK), Kuchmistrzostwo. Tajemnica najstarszej polskiej książki kucharskiej
12.10 – 12.30 – mgr Marta Letka (Uniwersytet Opolski) Takiej kawy jak w Polszcze nie ma w żadnym kraju” – kilka uwag o piciu kawy w nowożytnej Polsce
12.30 – 12.50 – Jan Ratuszniak (UŁ), Obraz pijaństwa i zwyczajów kulinarnych społeczeństwa Rosji epoki mikołajewskiej w świetle relacji Amelii Lyons (1849-1853)
12.50 – 13.10 – Dyskusja
13.10 – 14.10 – Przerwa obiadowa
14.10 – 15.30 – Debata naukowa ,,Reglamentowana żywność w PRL’’ z udziałem pracowników Zakładu Historii Społecznej XX wieku UMCS
15.30 – 15.40 – przerwa na kawę
15.40 – 16.00 – Tomasz Kowal (UMCS), Wyżywienie więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku jako część hitlerowskiego mechanizmu zagłady
16.00 – 16.20 – Paweł Wrona (UMCS), Żywność w zamian za… Zjawisko handlu pomiędzy więźniami obozu na Majdanku a mieszkańcami wsi Dziesiąta
16.20 – 16.30 – Dyskusja
16.30 – 16.35 – Przerwa na kawę
16.35 – 16.55 – Maciej Bielak (UMCS), Posiłki dyplomatyczne w II i III Rzeczypospolitej – analiza porównawcza
16.55 – 17.15 – Tomasz Wicha (UMCS), Pragmatyczne aspekty kulinarnych metafor języka polityki po 1989 roku
17.15 – 17.35 – Karolina Nowak (UMCS), Czekolada E. Wedel na ziemiach polskich w latach 1981 – 2010
17.35 – 17.50 – Dyskusja
17.50 – 18.00 – Uroczyste zamknięcie Obrad
21 października 2011 (piątek) Pomnik Marii Curie-Skłodowskiej
11.00 – 13.00 Zwiedzanie najważniejszych zabytków miasta Lublina zorganizowane przez Koło Naukowe Historyków Studentów