Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Ceraneum), Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają na otwarcie wystawy publikacji łódzkich bizantynistów i paleoslawistów, które odbędzie się 24 października 2011 roku o godz. 13.00 w nowym gmachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Jana Matejki 32/38), w sali 102. Otwarciu będzie towarzyszyła prezentacja najnowszych publikacji łódzkich bizantynistów i paleoslawistów:
– Konstantynopol. Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, redakcja M. J. Leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011
– Z badań nad wczesnobizantyńskim Konstantynopolem, redakcja A. Kompa, M. J. Leszka, K. Marinow, („Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 87), Łódź 2011
– Uczniowie Apostołów Słowian. Siedmiu Świętych Mężów, opracowanie M. Skowronek, G. Minczew, Kraków 2010.
– Г. Минчев, Слово и обред. Тълкуванията на литургията в контекста на други културно близки текстове на славянското средновековие, София 2011
Wystawa potrwa do 4 listopada 2011 roku.

Do pobrania: plakat imprezy