W dniach 18-19 listopada 2011 r. odbędą się w Warszawie Warsztaty sermonistyczne pod hasłem Kaznodziejstwo średniowieczne. Teksty, atrybucje, audytorium. Polska na tle Europy.
Organizatorem warsztatów jest Pracownia Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Obrady odbywać się będą w siedzibie Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie, Rynek St. Miasta 29/31, sala im. Tadeusza Kościuszki.
Program:
18 listopada

 • 10.00: Powitanie
 • 10.15: Stanisław Bylina (Warszawa), Problem badań nad polskim kaznodziejstwem średniowiecznym.

Teksty:

 • 10.40: Mieczysław Mejor (Warszawa), Najstarsze zbiory kazań w średniowiecznej Polsce
 • 11.05: Krzysztof Bracha (Kielce/Warszawa), Postylla Łukasza z Wielkiego Koźmina
 • 11.30: Zdenek Uhliř (Praha), Quadragesimale Miliče z Kroměříže
 • 11.55-12.15: Przerwa
 • 12.15-12.45: Dyskusja
 • 12.45: ks. Jan Grzeszczak (Poznań), Kazanie: Sumam ego de medulla cedri jako wprowadzenie do teologii politycznej Joachima z Fiore
 • 13.10: Stanislava Kuzmova (Trenčin), Kazania o św. Stanisławie a hagiografia
 • 13.35: Tomasz Ossowski (Kielce), Kolekcje kazań De sanctis w Polsce średniowiecznej
 • 14.00-14.20: Przerwa
 • 14.20-15.10: Dyskusja
 • 15.10-16.40: Przerwa
 • 16.40: Paweł Kras (Lublin), Lollardzka kolekcja kazań de tempore z pierwszej połowy XV wieku: struktura, treści ideowe, funkcje
 • 17.05: Bożena Chmielowska (Warszawa), Wstęp do ostatniej części Komentarza do Ewangelii św. Mateusza Benedykta Hessego w formie kazania
 • 17.30-17.50: Przerwa
 • 17.50-18.30: Dyskusja

19 listopada
Atrybucje:

 • 9.00: Paweł Stępień (Warszawa), Tradycja a indywidualność, czyli o problemach i perspektywach badania piętna autorskiego w kazaniu średniowiecznym
 • 9.25: Lidia Grzybowska (Kraków), Echa myśli filozoficznej Roberta Holcota w kazaniach Mikołaja z Błonia
 • 9.50: Tadeusz M. Trajdos (Warszawa), Kaznodzieje dominikańscy we Lwowie w XV wieku
 • 10.15-10.35: Przerwa
 • 10.35-11.05: Dyskusja

Audytorium:

 • 11.05: Jarosław Wielgosz (Warszawa), Audytorium kaznodziejów a typologia kazań
 • 11.30: Tomasz Gałuszka OP (Kraków), Średniowieczne kazania do dzieci.
 • 11.55: Krzysztof Ożóg (Kraków), Kaznodziejstwo a polityka w późnym średniowieczu
 • 12.20-12.40: Przerwa
 • 12.40-13.10: Dyskusja
 • 13.10: Andrzej Dąbrówka (Warszawa), Formy pobożności a kaznodziejstwo
 • 13.35: Wiktor Szymborski (Kraków), Kazania odpustowe. Uwagi o propagandzie krucjatowej i odpustowej w średniowiecznej Polsce
 • 14.00: Marcin Kiełbus (Katowice), Struktury emocji. Imagines agentes w kazaniach Peregryna z Opola
 • 14.25-14.45: Przerwa
 • 14.45-15.15: Dyskusja
 • 15.15-16.45: Przerwa
 • 16.45: Martin Nodl (Praha), Kazani proti obrazum, anebo kazatelstvi jako inspirace obrazoborectvi?
 • 17.05: Viktorija Vaitkevičiūtė (Vilnius), Stan badań litewskich nad kaznodziejstwem.
 • 17.30-17.50: Przerwa
 • 17.50-19.00: Dyskusja i podsumowanie obrad

Źródło informacji: mediewistyka.net