Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Ceraneum) ma zaszczyt zaprosić Państwa na wykład otwarty zatytułowany Rzymskie tributum jako instrument polityki międzynarodowej, który wygłosi prof. Anna Pikulska-Radomska z Katedry Prawa Rzymskiego UŁ. Wykład rozpocznie się 12 października 2011 r. o godz. 17.00 w sali 1.29 gmachu Wydziału Prawa i Administracji UŁ przy ul. Kopcińskiego 8/12.


Plakat: