Ze strony projektu OMNIA. Outils et Méthodes Numériques pour l’Interrogation et l’Analyse des textes médiolatins pobrać można już w formacie .pdf wszystkie zeszyty Novum Glossarium Mediae Latinitatis, słownika obejmującego całość średniowiecznej leksyki z lat 800-1200, oraz szczegółowy spis jego źródeł, stanowiący swoistą bibliografię tekstów łacińskiego średniowiecza. Na stronie znaleźć można również pliki parametrów opracowane dla programu TreeTagger i tworzące wraz z nim pierwszy lematyzator łaciny średniowiecznej. Strona ma charakter rozwojowy.