Instytut Historii i Archiwistyki UMK, przy współpracy z Niemieckim Instytutem Historycznym, organizuje cykl wykładów otwartych dla wszystkich zainteresowanych historią powszechną i historią Niemiec. 26 października 2011 r. o godz. 16:30 (Sala Obrad, Hotel UMK, ul. Szosa Chełmińska 83a) Prof. dr Martin Kintzinger (Münster) wygłosi wykład pt. Stosunki międzynarodowe w europejskim średniowieczu. Wykład będzie tłumaczony symultanicznie.

Choć w średniowieczu nie istniały jeszcze ani nowoczesne państwa, ani narody polityczne, to utrzymywano jednak wówczas stosunki międzynarodowe. Kontakty i konflikty pomiędzy organizmami politycznymi, regularna wymiana posłów i ścisłe powiązania dyplomatyczne dworów pozwalały na porozumiewanie się w sprawach bieżących, prowadzenie rokowań pokojowych w czasach wojen i tworzenie trwałych związków. Wraz z koncepcją prawa międzynarodowego, w okresie późnego średniowiecza wykształciło się nowoczesne instrumen­tarium rozwiązywania konfliktów.

Martin Kintzinger
(ur. 1959) od 1999 r. zatrudniony był na Uniwersytecie w Monachium, a od 2002 r. pracuje na uniwersytecie w Münster. W 2011 r. był profesorem wizytującym w EHESS w Paryżu. Jest członkiem Rady Naukowej Niemieckiego Instytutu Historycznego w Paryżu, prezydentem międzynarodowego Towarzystwa Historii Nauki i Uniwersytetów oraz ekspertem Kolegium Nauk Historycznych Niemieckiego Towarzystwa Badawczego.
Więcej informacji: strona organizatorów