Redakcja Symbolae Philologorum Posnaniensium zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych z dziedziny hellenistyki, latynistyki i neolatynistyki do kolejnego tomu periodyku.
Artykuły powinny zawierać abstract w języku angielskim, streszczenie w jednym z języków kongresowych lub w języku łacińskim oraz do 10 słów kluczowych (key words). Prosimy o nadsyłanie dwóch kopii tekstu w formacie A4 o wymiarach znormalizowanych wraz płytą CD na adres:
Redakcja „Symbolae Philologorum Posnaniensium”
Instytut Filologii Klasycznej UAM
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.
Szczegółowe informacje można otrzymać pod adresem: symbolae@amu.edu.pl Bardzo mile widziane będą prace w językach obcych. Termin nadsyłania artykułów: 30 listopada br.