W ciągu ostatnich czterech miesięcy ukazały się trzy zeszyty czasopisma Eos. Oba zeszyty rocznika 96 (2009) anonsowaliśmy już wcześniej, w zeszłym tygodniu natomiast został wydany pierwszy zeszyt rocznika 97 (2010).

COMMENTATIONES

 •  Joanna Komorowska, Remembering Eumolpus: the Intertextual and its Import in the Phoenissae, p. 7–29.
 •  Paweł Sawiński, Some Comments on the Character and Scope of the Power of Proconsuls during the Time of the Republic: Imperium Consulare or Proconsulare?, p. 31–47.
 •  Danuta Okoń, Mariage de Septime Sévère avec Julia Domna. Au fond des stratégies matrimoniales des familles sénatoriales romaines à la charnière des IIe et IIIe siècles, p. 49–68.
 •  Robert Suski, Coinage and Imperial Propaganda in the Third Century on the Example of the Usurper Iulianus’ Issues (283?), p. 69–84.
 •  Adam Pawłowski, Marek Krajewski, Maciej Eder, Time Series Modelling in the Analysis of Homeric Verse, p. 85–108.
 •  Regula Forster, Transmission of Knowledge through Literature: the Literary Frames of the Pseudo-Aristotelian Sirr Al-Asrār and Kitāb Al-Tuffāa, p. 109127.

 CENSURAE LIBRORUM

 •  Felix Budelmann (ed.), The Cambridge Companion to Greek Lyric, Cambridge 2009 (Jerzy Danielewicz), p. 129–132.
 •  Susanne Carlsson, Hellenistic Democracies: Freedom, Independence and Political Procedure in Some East Greek City-States, Stuttgart 2010 (Krzysztof Nawotka), p. 133–137.
 •  Volker Grieb, Hellenistische Demokratie. Politische Organisation und Struktur in freien griechischen Poleis nach Alexander dem Großen, Stuttgart 2008 (Krzysztof Nawotka), p. 138–142.
 •  Alison Sharrock, Reading Roman Comedy. Poetics and Playfulness in Plautus and Terence, Cambridge 2009 (Ewa Skwara), p. 143–150.
 •  Felix Teichner, Entre tierra y mar. Zwischen Land und Meer. Architektur und Wirtschaftsweise ländlicher Siedlungsplätze im Süden der römischen Provinz Lusitanien (Portugal), Merida 2008 (Federico Santangelo), p. 151–153.
 •  Krzysztof Fordoński, Piotr Urbański (eds.), Casimir Britannicus. English Translations, Paraphrases and Emulations of the Poetry of Maciej Kazimierz Sarbiewski, London 2008 (Elwira Buszewicz), p. 154–159.

 COMMENTARII

 •  Sprawozdanie ze CIII walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego PTF w Poznaniu w dniach 19 i 20 września 2009 r., p. 161–172.
 •  Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTF w okresie 17 września –19 września 2009, p.173–179.
 •  Sprawozdania z działalności kół terenowych PTF w okresie 17 września 2007–19 września 2009, p. 181–200.

Zapewne jeszcze w tym roku ukaże się drugi zeszyt 97 rocznika.